Mavens Master More

Obecné

Společnost MMM Services s.r.o. („Společnost“) je vlastníkem těchto webových stránek a není-li uvedeno jinak, všech na ní obsažených informací.

Zobrazením a používáním těchto webových stránek potvrzujete svůj souhlas s termíny a podmínkami stanovenými v následujícím textu. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli a zcela dle svého uvážení tyto termíny a podmínky změnit.

Použití a informační zásady
Obsah těchto webových stránek může být využíván pouze pro osobní informační účely. To znamená, že lze zobrazit, kopírovat, vytisknout a šířit libovolný zde publikovaný dokument, a to za předpokladu, že se jedná o nekomerční použití takového obsahu. V případě šíření dokumentů musí být obsažen odpovídající odkaz na Společnost a u obsahu zachovány veškeré informace o autorských právech a další informace o vlastnictví.

Žádný obsah tohoto webu nesmí být upravován, přenášen, reprodukován, publikován, licencován, převáděn ani prodáván bez předchozího písemného souhlasu Společnosti. Zároveň Společnost neodpovídá za správnost, přesnost, úplnost a aktuálnost údajů zde uvedených.

Společnost není povinna aktualizovat informace a materiály na těchto webových stránkách. Informace mohou být kdykoli bez upozornění změněny a následně obsaženy v nových vydáních těchto webových stránek.

Ochranné známky a autorská práva
Veškeré ochranné známky, značky, loga, texty, obrázky a software obsažené na těchto webových stránkách jsou, není-li uvedeno jinak, vlastnictvím Společnosti a/nebo dceřinných či přidružených společností a jsou chráněny zákony na ochranu duševního vlastnictví.

Veškeré použití značek, log, textů, obrázků a softwaru je zakázáno, pokud takové použití není umožněno v souladu se zákony. Neoprávněné použití a šíření jakéhokoli materiálu z tohoto serveru podléhá postihům podle občanského a trestního práva. Společnost bude vymáhat svá práva z duševního vlastnictví v plném rozsahu.

Odpovědnost
Společnost za žádných okolností nenese odpovědnost za škody, přímé či nepřímé, trestní, náhodné, zvláštní, následné ani jiné, zapříčiněné nebo vzniklé v souvislosti s použitím či nedostupností použití těchto webových stránek nebo jejich obsahu, na základě smlouvy, mimosmluvního porušení práva, přímé odpovědnosti či jinak, a to ani v případě, že na možnost vzniku takových škod bylo upozorněno předem.

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy a linky na webové stránky jiných vlastníků. Tyto odkazy a linky slouží pouze pro pohodlí uživatelů a Společnost nenese odpovědnost za obsah, přesnost informací ani soulad se zásadami pro ochranu osobních údajů u zmíněných webových stránek.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

VIP Login

Address Phone Map

MMM Services s.r.o.
Plzeňská 3350/18
150 00  Praha 5
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.mmm-services.cz

+420 225 233 323
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.mmm-services.cz